parallax background

TOIMIALAT

Tarjoamme asiakkaille täyden palvelun rakennustoimintaa, joka kattaa kaikki osa-alueet aina suunnittelusta rakentamiseen saakka.

Vuosien mittaan kerätty tietojen, taitojen ja kokemusten pääoma on kivijalkamme. Innostumme jokaisesta työstä – ja tuloksen on oltava parasta alallaan!

Rakennustyön pääurakointi ja projektijohtaminenRakennamme ns. räätälintyönä erilaisia asuin- ja liikerakennuksia. Tavoitteemme on korkea laatu, älykkäät nykyaikaiset ratkaisut ja sovituista aikatauluista ja talousarvioista kiinni pitäminen.

• Tuotanto- ja varastorakennukset
• Toimistorakennukset
• Pysäköintitalot
• Teollisuusrakennukset ja rakennelmat
• Liiketalot
• Kerrostalot

BetonityötOlemme betonitöiden alalla tunnustettu ja kokenut tekijä. Meillä on laaja kokemus erikokoisten betonirakennelmien toteuttamisessa. Otamme aina huomioon tilaajan toiveet, odotukset ja tarpeet sekä betonitöille esitettävät tekniset vaatimukset. Etunamme on erittäin laaja muottivarasto. Yrityksemme kekseliäillä insinööreillä on tukenaan korkeatasoiset suunnittelijat ja taitavat työmiehet.

• Rakennusten teräsbetonirungot
• Pysäköintitalot
• Jälkijännitetyt betonirungot
• Teollisuusrakennukset
• Sillat, ylikulkusillat ja tunnelit
• Betonisäiliöt
• Betonilattiat

MaatalousrakentaminenMaatalousrakentaminen on NOBElle tärkeä toiminta-alue, jossa meillä on tällä hetkellä johtava markkina-asema. Taustalla on pitkäaikainen kokemus, yksityiskohtainen osaaminen ja tarjottavien palveluiden laaja skaala. Tarjoamme täyttä palvelua suunnittelusta rakennuksen valmistumiseen kattaen kaikki työvaiheet..
Tarjoamme kohtuullisia määräaikoja, sujuvia maksuratkaisuja, korrektia asioiden hoitoa ja pitkäaikaista takuuta, silläl meillä on kokemusta ja hyvä yhteistyö laitetoimittajien kanssa.

• Navetat
• Lantavarastot
• Pyörösiilot
• Pyörösiilot
• AIV- ja rehusiilot
• Viljavarastot
• Kalankasvattamot
• Biokaasuasemat ja -säiliöt

Suunnittelu ja projektointiOlemme yksi harvoista rakennusyrityksistä, joilla on oma projektointiyksikkö. Tämän ansiosta meillä ja asiakkaalla on tarkka yleiskuva koko rakennusprosessista. Haluamme panostaa rakennusprosessiin jo kohteen suunnitteluvaiheessa, jolloin pystymme luomaan tilaajalle parhaimmat aikaa ja resursseja säästävät ratkaisut. Meillä on myös mahdollisuus täydentää projektia operatiivisesti työnteon aikana. NOBEn suunnitteluhenkilöstö tarjoaa tilaajalle tukea koko rakennusprosessin ajan – se on kaikkien kannalta paras ratkaisu.

• Rakennussuunnittelu
• Jälkijännitetyt betonirungot
• Suunnittelun projektijohtaminen

Suomi